Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie projektowania, modernizacji oraz montażu instalacji:

– grzewczych
– wodnych
– sanitarnych
– gazowych

Montaż kotłów:

– gazowych (Buderus, Ulrich, Immergas)
– olejowych (Buderus, Ulrich)
– na paliwo stałe (węglowe, miałowce, eko-groszek) firm Buderus, Ulrich, Landzberg.

Inne:

– montaż kominków z płaszczem wodnym (Buderus, Lechma, Landzberg)
– montaż kominków oraz kotłów na pelety (Urlich)
– montaż systemów solarnych (Urlich, Wolf, Buderus)
– montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (Sotralentz, Delfin, Sanitech)
– odwodnienia liniowe oraz odprowadzenie wody deszczowej
– przyłącza wodne, gazowe, kanalizacyjne

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie
projektowania, modernizacji oraz montażu instalacji:
- grzewczych
- wodnych
- sanitarnych
- gazowych

Montaż kotłów:
- gazowych (Buderus, Ulrich, Immergas),
- olejowych (Buderus, Ulrich),
- na paliwo stałe (węglowe, miałowce, eko-groszek) firm Buderus, Ulrich, Landzberg.

Inne:
- montaż kominków z płaszczem wodnym (Buderus, Lechma, Landzberg),
- montaż kominków oraz kotłów na pelety (Urlich),
- montaż systemów solarnych (Urlich, Wolf, Buderus),
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (Sotralentz, Delfin, Sanitech)
- odwodnienia liniowe oraz odprowadzenie wody deszczowej,
- przyłącza wodne, gazowe, kanalizacyjne.

Dariusz Rogowski
tel. 607 985 075

www.twojainstalacja.pl
instalacje.tczew@wp.pl